Uzm.Dt. Ayşe Tuba ÖZALP

2008 yılında Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde başlayan diş hekimliği eğitimini 2013 yılında başarıyla tamamlayıp mezun oldu.

Bu dönemde Selçuk Üniversitesi’nde ”Pedodontide   Kullanılan Remineralizasyon Ajanları” ile ilgili bir seminer verdi.

2014 yılında Karadeniz Teknik  Üniversitesi Endodonti Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimine başladı.  Uzmanlık eğitimi süresince ileri endodontik girişimlerle ilgili eğitimler aldı.

6-8 Mart 2015 tarihlerinde Erzurum’da Türk Endodonti Derneği’nin düzenlediği 6. Uluslararası  kongrede ”Uzun Süre Ağız Dışı Ortamda Kalan Avülse Bir Dişin Reimplantasyonu” isimli olgu sunumunu gerçekleştirdi.

11-14 Mayıs 2017 tarihlerinde KKTC Girne’de Türk Endodonti Derneği’nin 7. Uluslararası  kongresinde  ”İrrigasyon Solusyonlarının Karıştırılması İle Oluşan Çökeltiler Kalsiyum Silikat İçerikli Kanal Patlarının Bağlantısını Bozar mı?” isimli çalışmasının sözlü sunumunu gerçekleştirdi.

21-24 Eylül 2017 tarihlerinde Türk Diş Hekimleri Birliğinin 23.Uluslararası Diş Hekimliği kongresinde ”Travmaya Uğramış Genç Daimi Santral Dişin  Endodontik ve Restoratif Tedavisi” isimli olgu sunumunu yaptı.

28 Aralık 2017’de ” Kalsiyum Silikat Esaslı Kök Kanal Patlarının Fizikokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi” isimli tez çalışmasını sunarak uzmanlık eğitimini tamamladı.

Halen Vien Denta Ağız ve Diş Sağlığı Kliniğinde çalışmaktadır.

Katıldığı Kongre ve Seminerlerden Bazıları

*Tam Dişsiz Hastalarda İmplant Destekli Protezler ve Planlama(2013-Konya)

*Ortodonti Hastalarında Koruyucu Uygulamalar (2013-Konya)

*İş Sağlığı ve Güvenliği (2015-Trabzon)

*6. Uluslararası Endodonti Sempozyumu (2015-Erzurum)

*7. Uluslararası Endodonti Sempozyumu (2017-Girne)

*23.Uluslararası Diş Hekimliği kongresinde (2017-İstanbul)

*14.Geleneksel Karadeniz Bahar Sempozyumu (2018-Samsun)

Aldığı Bazı Akademik Eğitimler

*Acil endodontik tedaviler

*Genel anestezi/sedasyon altında endodontik uygulamalar

*Devital diş ağartması

*Apeksogenezis, apeksifikasyon ve revitalizasyon tedavileri

*Rezorpsiyon olgularının tedavisi

*Post-core uygulamaları

*Travma vakalarında yaklaşımlar

*İlk yardım ve temel yaşam desteği